Dokumenty do pobrania

Wniosek egzekucyjny, poza wskazaniem świadczenia, powinien zawierać:

  • dane Komornika Sądowego, do którego wniosek jest skierowany,
  • imię, nazwisko, nazwę stron, 
  • miejsce zamieszkania, pobytu i siedziby wyżej wymienionych osób,
  • wyraźne oznaczenie pisma jako wniosku o wszczęcie egzekucji,
  • podpis wierzyciela lub osoby upoważnionej do złożenia wniosku egzekucyjnego,
  • kwotę należności głównej, odsetek, kosztów procesu, klauzuli, o których egzekucję wnosi wierzyciel,
  • sposoby egzekucji, egzekucja świadczeń pieniężnych może być prowadzona np. z wynagrodzenia za pracę, ruchomości, z rachunku bankowego,wierzytelności,nieruchomości,   
  • wszelkie dane dłużnika, które pomogą w szybkim ustaleniu jego majątku, miejsce pracy, rachunek bankowy,wartościowe ruchomości,

Pobierz dokumenty:

Charakter formalny wniosku ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowości i skuteczności egzekucji.

Do wniosku egzekucyjnego należy dołączyć oryginalny tytuł wykonawczy.